FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Najlepsze Technika 2023 w Krakowie

Nasze Technikum Poligraficzno-Medialne nr 20 zajęło VII miejsce wśród najlepszych techników w Krakowie wg najnowszego rankingu szkół ponadpodstawowych przygotowanego przez portal https://waszaedukacja.pl

W krakowskim rankingu „Technika 2023” wzięło udział 26 techników, które spełniły wymogi regulaminu.

 Ranking edukacyjny Technika 2023

Przy tworzeniu rankingu uwzględnione zostały różnorodne kryteria, aby zapewnić obiektywne i kompleksowe podejście: wyniki z egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, wyniki z egzaminów zawodowych oraz osiągnięcia w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych. Dodatkowo, uwzględniono także wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej (EWD) z lat 2020-2022. Dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł, takich jak OKE, CKE oraz MEiN, co zapewnia wiarygodność i rzetelność wyników.

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza