FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Projekt "Uczeń - Obywatel"

Takie będą Rzeczypospolite

jakie ich młodzieży chowanie”

Andrzej Frycz – Modrzewski

Powyższe słowa są mottem projektu edukacyjnego Uczeń – Obywatel,   w którym od wielu lat bierze udział nasza szkoła. Celem jego jest zapoznanie uczniów z historią oraz teraźniejszością samorządu krakowskiego, a także promowanie wśród  młodzieży idei samorządności.

16 listopada 2023r. wybrani  uczniowie  z klasy IIbg, IIdf i IIcf wzięli  udział w inauguracyjnym  spotkaniu z koordynatorem projektu panem Mariuszem Cupiałem z Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana, który  opowiadał o pracy na rzecz społeczności lokalnej  oraz  kompetencjach Rady Miasta Krakowa i Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice.

W drugiej części spotkania uczniowie mogli się poczuć przez chwilę jak prawdziwi radni, pracowali w komisjach, których celem było zaplanowanie lokalnych  działań na rzecz młodzieży w zakresie edukacji, kultury i infrastruktury. Przed  uczniami kolejne etapy projektu – między innymi udział w obradach Rady Miasta Krakowa.

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza