FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

 

Patron

Zenon Ludwik Klemensiewicz nazywany Klemensem Wielkim Wspaniałym

 
 

Urodził się 2 września 1891 r. w Tarnowie.

Do szkoły uczęszczał w Rzeszowie i Tarnowie, gimnazjum ukończył w Nowym Sączu. Studiował filologię polską i klasyczną na UJ. W 1925 r. uzyskał tytuł doktora filozofii, a w 1930r. habilitował się na UJ. Studiował również w Szwajcarii i Francji. Po II wojnie światowej pracował na UJ. Od 1958 r. był redaktorem naczelnym „Języka Polskiego”.

Był znakomitym uczonym, słynnym językoznawcą, wybitnym pedagogiem, wychowawcą nauczycieli i młodzieży.

Zginął w katastrofie lotniczej 2 kwietnia 1969 r.

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza