FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Zebrania z rodzicami

 • klasy I i II: 16.30 – 17.30
 • Posiedzenie Rady Rodziców – 17.30 – 18.15
 • klasy III i IV: 18.15 – 19.15

Terminarz zebrań w roku szkolnym 2021/22:
 • 1.09.2021r. – klasy I (godz. 17.00)
 • 9.09.2021r. – klasy II – IV
 • 13.01.2022r. – klasy I – IV
 • 7.04.2022r. – klasy IV (oceny przewidywane)
 • 9.06.2022r. – klasy I – III (oceny przewidywane)

  Konsultacje
 • Konsultacje dla rodziców i uczniów w bieżącym roku szkolnym odbywają się w formie cotygodniowego 1-godzinnego dyżuru.
 • Z uwagi na dodatkowe czynności wykonywane przez nauczycieli – wycieczki z młodzieżą, szkolenia, udział w konkursach lub możliwość przebywania na zwolnieniu lekarskim – zachęcamy Państwa do wcześniejszego potwierdzenia terminu spotkania w czasie konsultacji (dziennik elektroniczny).
 • Przydział sal, w których nauczyciele odbywają dyżur konsultacyjny są umieszczone w gablocie przy pokoju nauczycielskim (I piętro).
 • Harmonogram konsultacji zamieszczony jest poniżej.
Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza