FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Rekrutacja do Technikum oraz Szkoły Branżowej I i II stopnia na rok szkolny 2024/2025

 

 

REKRUTACJA

DO KLAS PIERWSZYCH

TECHNIKUM i BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

ODBYWA SIĘ Z WYKORZYSTANIEM

INFORMATYCZNEGO SYSTEMU REKRUTACYJNEGO

OMIKRON

Wniosek o przyjęcie do szkoły, po wprowadzeniu danych kandydata
w systemie e-omikron, może być złożony w szkole pierwszego wyboru
w następujący sposób:

1) osobiście w godzinach pracy komisji rekrutacyjnej

(po wydrukowaniu i podpisaniu wniosku przez rodzica/opiekuna prawnego)
lub
2) za pośrednictwem profilu zaufanego, do którego dostęp możliwy jest w systemie
e-omikron (nie trzeba go dostarczać w formie papierowej)

Termin składania wniosków o przyjęcie:

od 13.05 - 4.07.2024 r.
(z wyjątkiem 30-31.05.2024r.)

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – godz. 12.00 - 14.00

Środa – godz. 15.00 – 17.00

Skierowanie na badania profilaktyczne (medycyna pracy) należy odebrać w szkole
w czasie pracy komisji rekrutacyjnej lub w sekretariacie uczniowskim

w godzinach 9:00 - 13:00. 

Prosimy o zapoznanie się z:
 Zasadami rekrutacji i kryteriami naboru do klas pierwszych

technikum i szkoły branżowej I st.
obowiązującymi w Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych

(plik załączony poniżej)

oraz  z zasadami wypełniania i złożenia wniosku rekrutacyjnego:

PORTAL EDUKACYJNY KRAKÓW / REKRUTACJA

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

 

REKRUTACJA

NA PIERWSZY SEMESTR

BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA

ODBYWA SIĘ POZA SYSTEMEM ELEKTRONICZNYM: 

 

Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły

będzie możliwe od 21 czerwca do 23 lipca 2024 r.

godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej będą podane 17 czerwca 2024r. 

Regulaminem rekrutacji na pierwszy semestr szkoły branżowej II st.

(plik załączony poniżej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza