FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Szkolna Liga Lekkoatletyczna Chłopców

24 maja  w strugach deszczu na stadionie lekkoatletycznym MOS Kraków- Wschód odbyła się szkolna liga lekkoatletyczna chłopców - II rzut. Wyzwanie podjęli: Przemysław Grycz w biegu na 100m,  Jacek Chebda na dystansie 1500m.oraz Dominik Szwed i Tomasz Kłak w pchnięciu kulą.


Dziękujemy chłopakom za godne reprezentowanie naszej szkoły.
Opiekun.mgr Iwona Najdyhor

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza