Ułatwienia dostępu

Skip to main content
FOTOGRAF

FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

 TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych zobowiązuje się zapewnić dostępność strony „Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza” zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do „Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza” pod adresem https://zspm.malopolska.pl

Data publikacji strony internetowej: 19.02.2020

Data ostatniej aktualizacji: 22.03.2022

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

-  zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,

- część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, wynika to z przeniesienia treści z poprzedniej wersji strony, sprzed czasu obowiązywania Ustawy. Nowo dodane zdjęcia posiadają opis alternatywny.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

- wersję kontrastową,

- możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

- wyróżnienie odnośników.

 

Oświadczenie sporządzono dnia : 2020-09-24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

Na stronach „Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza” można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczony został Tomasz Nowakowski , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Zespółu Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza

os. Tysiąclecia 38, 31-610 Kraków

tel. 12-648-49-03
fax 12-649-91-55 w. 11

e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

MAPKA – Tu jesteśmy