FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Most do Przyszłości - wspieranie edukacji zawodowej

Poniższa informacja została zamieszczona na portalu Kraków.pl. W spotkaniu uczestniczyła dyr. Marzena Lenar i przedstawiciele firm wspomagający naszą szkołę: Włodzimierz Skleniarz - Drukarnia Skleniarz, Marcin Józefowicz - BBZ Polska, Janusz Karpiński - Sotilo, Antoni Matyasik - Drukarnia Grafkarton, Jacek Marczewski - MM Druk Serwis, Ziemowit Kościelny - Wyższa Szkoła Europejska, Piotr Chochół - Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

Most do Przyszłości”. Przewodniczący Rady Miasta Krakowa wyróżnił firmy wspierające edukację zawodową
W uroczystej atmosferze sali obrad Rady Miasta Krakowa odbyła się gala "Most do Przyszłości". Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, Rafał Komarewicz, przyznał wyróżnienia dla firm i przedsiębiorców, aktywnie wspierających edukację uczniów krakowskich szkół zawodowych i technicznych. Uhonorowano 170 laureatów, reprezentujących różne sektory biznesu.
Fot. Filip Radwański

 

W obliczu szybkich zmian na rynku pracy, edukacja zawodowa i techniczna stają się kluczowymi czynnikami w budowaniu przyszłości miasta Krakowa oraz lokalnej gospodarki. Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, Rafał Komarewicz, wspólnie z zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa, Anną Korfel-Jasińską, postanowili osobiście uhonorować nagrodzonych przedsiębiorców i firmy za ich zaangażowanie.

Istotnym jest fakt, że laureatów wybierali dyrektorzy szkół, którzy najlepiej rozumieją potrzeby swoich uczniów i ściśle współpracują z przedsiębiorcami. W gronie wyróżnionych znalazły się zarówno małe, średnie, jak i duże firmy z różnych sektorów, takich jak: elektronika, łączność, mechanika, ekonomia, gastronomia, poligrafia, elektryka, inżynieria środowiska i melioracja, przemysł spożywczy, motoryzacja, budownictwo, nafta i gaz, odzież oraz geodezja.

Przewodniczący Rafał Komarewicz wyraził ogromną wdzięczność wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że uczniowie mogą zdobywać wiedzę i doświadczenie w branżach, w których zamierzają pracować w przyszłości. Jest to niezwykle istotne dla Krakowa, aby mieć wykwalifikowanych specjalistów w różnych dziedzinach, zwłaszcza na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, gdzie wiele zawodów niestety zanika, ustępując miejsca dużym sieciom i korporacjom.

- Wyróżnienia które dziś wręczamy, noszą nazwę "Most do Przyszłości", co jest alegorią dla roli, jaką firmy odgrywają w życiu uczniów. Firmy są jak mosty, które łączą świat szkolny z zawodowym. Dzięki Państwa wsparciu i zaangażowaniu, młodzi ludzie mają szansę przekroczyć ten most i rozpocząć swoją karierę zawodową. Pomoc w postaci oferowania praktyk zawodowych, szkoleń czy mentorstwa pozwala na rozwijanie ich umiejętności i zdobywanie cennego doświadczenia. W ten sposób budujemy most, który pozwala na swobodne przemieszczanie się między światem szkolnym a zawodowym, umożliwiając przyszłym specjalistom rozwój w dziedzinach, które ich interesują i są dla nich ważne – mówił do wyróżnionych przedsiębiorców Rafał Komarewicz.

Gala, która odbyła się dzisiaj w Urzędzie Miasta Krakowa w trzech turach, stała się istotnym wydarzeniem dla Krakowa, podkreślającym znaczenie edukacji zawodowej i technicznej w kontekście edukacji i przyszłości lokalnej gospodarki.

 

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza